Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Bernardyńska

Ulica Bernardyńska

Ulica Bernardyńska wzięła swoją nazwę od znajdującego się w tym miejscu dawnego zespołu klasztornego bernardynów, z kościołem pw. Nawrócenia Św. Pawła.

Czytaj więcej

Dawny kościół sióstr bernardynek w Lublinie  

Dawny kościół sióstr bernardynek w Lublinie  

Dawny kościół sióstr bernardynek w Lublinie, pod wezwaniem św. Piotra Apostoła, znajduje się między ulicami Królewską i Bernardyńską, stąd jego podwójny adres: Królewska 9/Bernardyńska 14. Świątynia jest częścią dawnego zespołu klasztornego bernardynek, który do XIX wieku zajmował znaczny obszar po wschodniej stronie obecnej ulicy Bernardyńskiej. 

Czytaj więcej

Słowa kluczowe