Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wieniawa

Wieniawa

Wieniawa to dzielnica Lublina o bogatej historii sięgającej XV wieku, położna w północno – zachodniej części miasta. W 1455 roku jej tereny, będące wówczas ogrodami, przeszły na własność Jana i Jakuba Krejdlerów, następnie stały się własnością rodziny Lubomelskich. W drugiej połowie XVII wieku Wieniawa stałą się jurydyką szlachecką nie podlegającą władzom miejskim, a ponad sto lat później prywatnym miasteczkiem Andrzeja Tarły. Dopiero na początku XX wieku tereny te zostały włączone w obszar Lublina.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe