Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Jana Du Chateau

Kolekcja Jana Du Chateau

Jan Piotr Du Chateau urodził się w 1936 roku w Warszawie. Pochodzi z pół francuskiej rodziny, osiadłej w Polsce na początku XIX wieku. Dzieciństwo spędził w rodzinnym dworze w Hrubieszowie oraz w majątku ziemskim w Strzelcach. Niniejsza kolekcja fotografii przedstawia losy rodziny ziemiańskiej w czasach dwudziestolecia międzywojennego i drugiej wojny światowej.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe