Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Sławomira Smyka

Kolekcja Sławomira Smyka

W pierwszych godzinach stanu wojennego w Lublinie oddziały milicji wkroczyły do Zarządu Regionu "Solidarność" przy ul. Królewskiej. Biura zarządu zostały zdemolowane przez siły ZOMO, a działacze opozycyjni internowani. Wprowadzenie stanu wojennego wywołało falę protestów. Do strajku dołączyli pracownicy zakładu WSK Świdnik sprzeciwiający się internowaniu działaczy opozycyjnych. Kolekcja Sławomira Smyka jest próbą udokumentowania tych wydarzeń.

Czytaj więcej

Kolekcja Jacka Kmiecia

Kolekcja Jacka Kmiecia

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku na terenie Polski wprowadzono stan wojenny. Kraj ogarnął kryzys polityczno gospodarczy. Rozpoczęły się pierwsze internowania przeciwników komunistycznego ustroju. Wydarzenia te, poprzedziła fala strajków, które objęły szereg zakładów pracy i uniwersytetów. W listopadzie 1981 roku do grona strajkujących dołączyli studenci UMCS. Przebieg strajku oraz życie codzienne studentów udokumentował w swojej kolekcji fotograficznej Jacek Kmieć.

Czytaj więcej

Kolekcja Marka Poniatowskiego

Kolekcja Marka Poniatowskiego

Komitet Obywatelski działający przy NSZZ "Solidarność" został utworzony w 1988 r. jako zaplecze kadrowe dla negocjacji w ramach "Okrągłego Stołu". Po rozmowach z władzami komunistycznymi, komitet przystąpił do przygotowania kampanii wyborczej "Solidarności", która opierała się na pracy komitetów regionalnych we wszystkich okręgach wyborczych. Działalność Lubelskiego Komitetu Obywatelskiego udokumentował w swojej kolekcji Marek Poniatowski.

Czytaj więcej

Kolekcja Joanny Krupskiej

Kolekcja Joanny Krupskiej

Joanna Krupska urodziła się w 1959 r. w Warszawie. Jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zawodowo związana z pedagogiką specjalną. Prezes Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus". W 2014 r. za działalność społeczną została uhonorowana Krzyżem Kawaleryjskim Orderu Odrodzenia Polski. Prywatnie wdowa po poległym w katastrofie lotniczej z 2010 r. ministrze Januszu Krupskim. Kolekcja przedstawionych przez nią fotografii opowiada niezwykłą historię rodzinną, związaną z działalnością opozycyjną jej męża.

Czytaj więcej

Kolekcja Piotra Chomy

Kolekcja Piotra Chomy

Piotr Choma urodził się w 1961 r. w Lublinie. W 1979 r. rozpoczął studia na Akademii Rolniczej – w 1982 r. studiował weterynarię. W latach osiemdziesiątych był zaangażowany w wydawanie niezależnych druków. W pracy zawodowej związał się z Gazetą Wyborczą oraz radiem i telewizją, gdzie pracuje do dziś. Kolekcja zgromadzonych przez niego fotografii przedstawia obraz pochodów pierwszomajowych w 1982 r. oraz wydarzenia święta Trzeciego Maja z perspektywy studenta Akademii Rolniczej.

Czytaj więcej

Kolekcja Bernarda Nowaka

Kolekcja Bernarda Nowaka

Kolekcja zdjęć przedstawiona przez Bernarda Nowaka jest próbą udokumentowania podziemnej działalności Janusza Rucińskiego. W latach osiemdziesiątych, w piwnicy domu przy ul. Nowogródzkiej prowadził on drukarnię związaną z Niezależnym Lubelskim Ruchem Wydawniczym. Miejsce to, wiele razy zagrożone było dekonspiracją. Piwnica, w której drukowano niezależne wydawnictwa przetrwała do dziś i jak wspomina autor zdjęć: "W każdej chwili, gdy zajdzie taka potrzeba możemy zejść do podziemia."

Czytaj więcej

Kolekcja Kazimierza Iwaszko

Kolekcja Kazimierza Iwaszko

Kazimierz Iwaszko urodził się w 1950 roku w Łyniewie niedaleko Białej Podlaskiej. Tam ukończył szkołę podstawową. Szkołę średnią – liceum ogólnokształcące ukończył w Wisznicach, aby następnie w 1968 roku rozpocząć studia na UMCS oraz KUL. Jego znaczącą zasługą dla społeczności studenckiej Lublina było kierownictwo w Akademickim Centrum Kultury „ Chatka Żaka” - przekształcił je w prężnie działający ośrodek kultury. Obecnie Kazimierz Iwaszko pełni funkcję urzędnika Miasta Gdyni.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe