Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Niemiecka okupacja Lublina – kolekcja Andresa Rumpa

Niemiecka okupacja Lublina – kolekcja Andresa Rumpa

Siedemnastego września zbliżające się od strony Kraśnika wojska niemieckie stanęły pod Lublinem. Wobec bohaterskiej obrony na obrzeżach miasta, Niemcy rozpoczęli ostrzał artyleryjski połączony z nalotami lotniczymi, które dopełniły obraz zniszczeń dokonanych w pierwszych dniach wojny. Rankiem 18 września oddziały niemieckie wkroczyły do Lublina. Dla mieszkańców miasta rozpoczął się czas pięcioletniej niemieckiej okupacji. W sierpniu 2021 roku do Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” trafiły zdjęcia z okresu II wojny światowej, przekazane przez mieszkającego w Niemczech Andresa Rumpa. Fotografie pochodzą ze zbiorów dziadka darczyńcy, który podczas wojny w latach 1941 - 1942 służył w jednostce technicznej Wehrmachtu stacjonującej na terenie Flugplatzu przy ulicy Wrońskiej w Lublinie. 

Czytaj więcej

Ulica Lipowa

Ulica Lipowa

Historia obecnej ulicy Lipowej w Lublinie bierze swój początek od ciągu komunikacyjnego wytyczonego wzdłuż dawnych fortyfikacji miejskich — linii wałów ziemnych usypanych w XVII wieku. Pod koniec osiemnastego stulecia pobliskie tereny przeznaczono pod budowę cmentarza rzymskokatolickiego nadając drodze nazwę Grobowa, następnie droga Lipkowa, a później Cmentarna, aby wraz z pierwszą wojną światową zmienić się w ulicę Lipową.

Czytaj więcej

Ulica Zamojska

Ulica Zamojska

Ulica Zamojska w Lublinie bierze swój początek od Traktu Zamojskiego — utworzonej w latach 20. XIX wieku drogi prowadzącej w kierunku Zamościa, wytyczonej od zabudowań kolegium jezuickiego przy obecnej ulicy Królewskiej, aż do mostu na Bystrzycy. Trakt ten, powstał jako element nowego porządku urbanistycznego rozplanowanego po pożarze miasta w 1803 r. i stanowił jeden z trzech głównych szlaków komunikacyjnych prowadzących do Lublina obok traktu warszawskiego (obecne Aleje Racławickie) oraz traktu na Lubartów, Terespol i Brześć (obecnie ulica Lubartowska). Nowo powstała droga odsłoniła widok miasta w kierunku Katedry i Wieży Trynitarskiej. Perspektywę tę, uchwycił na znanym mieszkańcom Lublina obrazie "Wjazd Generała Zajączka" Philip Dombeck.

Czytaj więcej

Ogród Saski

Ogród Saski

Ogród Saski w Lublinie – park miejski przy Alejach Racławickich w Lublinie, założony według projektu inż. Feliksa Bieczyńskiego w 1837 roku, w stylu angielskim. Nazwa, użyta po raz pierwszy w 1860 roku, nawiązywała do Ogrodu Saskiego w Warszawie.

Czytaj więcej

Kolekcja Hanny Wyszkowskiej

Kolekcja Hanny Wyszkowskiej

Hanna Wyszkowska urodziła się 25 lipca 1920 r. Jest animatorką kultury, regionalistką, znawczynią przeszłości Lublina. Dzieciństwo spędziła w rodzinnym domu przy ulicy Dolnej Panny Marii 18, która „jest jej ulubionym miejscem w Lublinie”. Kolekcja poniższych fotografii stanowi cenny obraz tej przedwojennej lubelskiej ulicy, miejsca nieoczywistego, pozostającego na uboczu ścisłego centrum miasta.

Czytaj więcej

Kolekcja Andrzeja Tomasza Badyoczka

Kolekcja Andrzeja Tomasza Badyoczka

Andrzej Badyoczek urodził się w 1930 roku w Lublinie. Dzieciństwo spędził w domu rodzinnym przy ulicy Sądowej. Pochodzi z rodziny czeskich imigrantów o tradycjach nauczycielskich. Jego dziadek był wieloletnim nauczycielem w szkole im. Stanisława Staszica. Ojciec Andrzeja Badyoczka pracował w lubelskim kuratorium oświaty. Niniejsza kolekcja fotografii przedstawia obraz rodziny Badyoczków, związanych z lubelskim Śródmieściem.

Czytaj więcej

Baobab - czarna topola na Placu Litewskim

Baobab - czarna topola na Placu Litewskim

Do 2017 roku na placu Litewskim w Lublinie rosła topola czarna, nazywana przez mieszkańców miasta Baobabem. Miała ona olbrzymie znaczenie dla historii i kultury miasta oraz jego mieszkańców. Z racji swojego wieku – w momencie ścięcia był szacowany na około 130–160 lat – drzewo było świadkiem wielu ważnych wydarzeń w historii Lublina. Topola mierzyła nie więcej niż 16 metrów wysokości (głównie z racji zamierania i obcinania jej konarów). W okresie swojego pełnego wzrostu mogła sięgać nawet powyżej 35 metrów wysokości.

Czytaj więcej

Kolekcja Irith Hass

Kolekcja Irith Hass

Irith Hass urodziła się w 1931 roku w Lublinie. Wczesne dzieciństwo spędziła w domu rodzinnym przy ulicy Pijarskiej (obecnie Wróblewskiego). Kolekcja przedstawionych przez nią fotografii stanowi świadectwo losów jej rodziny, tragicznie doświadczonej podczas drugiej wojny światowej.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe