Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Niemiecka okupacja Lublina – kolekcja Andresa Rumpa

Niemiecka okupacja Lublina – kolekcja Andresa Rumpa

Siedemnastego września zbliżające się od strony Kraśnika wojska niemieckie stanęły pod Lublinem. Wobec bohaterskiej obrony na obrzeżach miasta, Niemcy rozpoczęli ostrzał artyleryjski połączony z nalotami lotniczymi, które dopełniły obraz zniszczeń dokonanych w pierwszych dniach wojny. Rankiem 18 września oddziały niemieckie wkroczyły do Lublina. Dla mieszkańców miasta rozpoczął się czas pięcioletniej niemieckiej okupacji. W sierpniu 2021 roku do Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” trafiły zdjęcia z okresu II wojny światowej, przekazane przez mieszkającego w Niemczech Andresa Rumpa. Fotografie pochodzą ze zbiorów dziadka darczyńcy, który podczas wojny w latach 1941 - 1942 służył w jednostce technicznej Wehrmachtu stacjonującej na terenie Flugplatzu przy ulicy Wrońskiej w Lublinie. 

Czytaj więcej

Wieniawa

Wieniawa

Wieniawa to dzielnica Lublina o bogatej historii sięgającej XV wieku, położna w północno – zachodniej części miasta. W 1455 roku jej tereny, będące wówczas ogrodami, przeszły na własność Jana i Jakuba Krejdlerów, następnie stały się własnością rodziny Lubomelskich. W drugiej połowie XVII wieku Wieniawa stałą się jurydyką szlachecką nie podlegającą władzom miejskim, a ponad sto lat później prywatnym miasteczkiem Andrzeja Tarły. Dopiero na początku XX wieku tereny te zostały włączone w obszar Lublina.

Czytaj więcej

Rodzina Żytomirskich - kolekcja Nety Żytomirskiej - Avidar

Rodzina Żytomirskich - kolekcja Nety Żytomirskiej - Avidar

Historia żydowskiej rodziny Żytomirskich została odtworzona przez Netę Żytomirską-Avidar – mieszkającą w Izraelu córkę Leona Żytomirskiego i wnuczkę Froima Żytomirskiego. W 2001 roku dzięki Necie Żytomirskiej-Avidar do Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN" trafił album rodziny, w którym znaczną część stanowią fotografie Henia Żytomirskiego – małego chłopca, którego los stał się symbolem niewinności i cierpienia, symbolem nieuzasadnionej Zagłady.

Czytaj więcej

Kolekcja Stanisława Gołofita

Kolekcja Stanisława Gołofita

Stanisław Gołofit urodził się w 1909 r. w podbełżyckim Wzgórzu. Od wczesnych lat zajmował się pracą na roli. Uczestniczył w walkach kampanii wrześniowej służąc w Trzecim Pułku Artylerii Lekkiej w Zamościu. W swoich wspomnieniach zwraca uwagę na obraz bełżyckiej społeczności żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego tworzącej wielokulturowe miasteczko - Sztetl . Niniejsza kolekcja fotografii przedstawia życie mieszkańca przedwojennej miejscowości.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe