Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Barbary Magdaleny Rzączyńskiej - Dzbenin

Kolekcja Barbary Magdaleny Rzączyńskiej - Dzbenin

Barbara Magdalena Rzączyńska dzieciństwo spędziła w majątku rodzinnym w podlubelskim wówczas Dzbeninie. Dwór został wybudowany w 1911r. z inicjatywy Wincentego Słupskiego. W latach dwudziestych XX wieku przeszedł na własność Edmunda Rzączyńskiego – naczelnego dyrektora browarów rodziny Vetterów. Od 1925r. Dwór pełnił rolę letniej rezydencji. Podczas drugiej wojny światowej stanowił schronienie dla mieszkańców i przyjaciół rodziny Rzączyńskich.

Czytaj więcej

Kolekcja Barbary Magdaleny Rzączyńskiej

Barbara Magdalena Rzączyńska urodziła się w 1941 r. w Lublinie w rodzinie o tradycjach ziemiańskich. Z wykształcenia jest polonistką. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego w lubelskich szkołach. Obecnie współpracuje z Muzeum Wsi Lubelskiej, oraz Oddziałem Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Niniejsze kolekcje fotografii przedstawiają losy rodzinnych majątków Rzączyńskich i Kiełczewskich od początku XX wieku.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe