Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Cegielnie

Cegielnie

Już na początku XX wieku cegła jako podstawowy materiał używany w budownictwie został stopniowo wypierany przez innowacyjne materiały budowlane. W 1967 roku na terenie Lublina funkcjonowało pięć cegielni. Były to: Czechówka Dolna, Czechówka Górna, Lemszczyzna, Sierakowszczyzna, Rekord. W 2010 roku zamknięto ostatnią lubelską wytwórnię cegieł Czechów Górny.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe