Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Tadeusza Stankiewicza

Kolekcja Tadeusza Stankiewicza

Tadeusz Stankiewicz urodził się w 1930 r. w Puławach. Zawodowo związany z radiem i telewizją. Młodość spędził wraz z rodziną m. in. w Rudach koło Końskowoli. Jego ojciec był leśnikiem. Przed wybuchem drugiej wojny światowej Tadeusz Stankiewicz zamieszkał wraz z rodziną w leśniczówce Głodno koło Opola Lubelskiego. Dzięki zaangażowaniu rodziny Stankiewiczów leśniczówka stała się miejscem schronienia dla miejscowej ludności żydowskiej.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe