Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lublin w fotografii Feliksa Kaczanowskiego

Lublin w fotografii Feliksa Kaczanowskiego

Przeglądając zasoby biblioteki multimedialnej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN", możemy odnaleźć wiele interesujących, choć niekiedy zapomnianych już fotografii dawnego Lublina. Wśród tych materiałów warto zwrócić uwagę na zdjęcie przedstawiające widok z wysokości rzeki Czechówki na kobiety spacerujące w oddali, we mgle, w kierunku ulicy Krawieckiej w nieistniejącej już dzielnicy żydowskiej na Podzamczu. Autor tej fotografii – Feliks Kaczanowski nie tylko udokumentował zastaną przez siebie rzeczywistość. Dzięki zastosowaniu małej głębi ostrości przy wykonywaniu fotografii i późniejszym zabiegom fotochemicznym przy tworzeniu odbitki zdjęcia, stworzył malowniczy pejzaż. Zinterpretował uchwycony widok, uzyskując malarski charakter przedstawionego obrazu.

Czytaj więcej

Getto w Lublinie

Getto w Lublinie

Getto w Lublinie zostało oficjalnie utworzone w 1941 roku. Teren getta pokrywał się z historyczną dzielnicą żydowską na Podzamczu, istniejącą w tym miejscu od XV wieku. 

Czytaj więcej

Słowa kluczowe