Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Osiedle Piastowskie (LSM)

Osiedle Piastowskie (LSM)

Z okazji obchodów tysiąclecia polskiej państwowości Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa przystąpiła do budowy swojego trzeciego osiedla. Tym razem, z uwagi na jubileusz odstąpiono od znanych wcześniej w przestrzeni LSM nazw osiedli i ich ulic. Nową inwestycję, na cześć początków Państwa Polskiego nazwano Osiedlem Piastowskim. Za jego projekt odpowiadali architekci: Antoni Herman i Jerzy Kumelowski.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe