Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Budowa osiedli mieszkaniowych

Budowa osiedli mieszkaniowych

Rozwiązując problem niedoboru mieszkań w Polsce podobnie jak w innych krajach bloku socjalistycznego, wprowadzono szereg zasad normujących tę dziedzinę życia. Polskie władze komunistyczne liczyły, że do 1990 roku rozwiążą problemy mieszkaniowe, będących skutkiem II wojny światowej oraz powojennych wyżów demograficznych.

Czytaj więcej

Kalinowszczyzna

Kalinowszczyzna

Dzielnica Kalinowszczyzna, zwana dawniej Przedmieściem Lwowskim przez które przebiegała niegdyś główna droga prowadząca do Lwowa, obejmuję swym zasięgiem obszar sięgający od zachodu: od ulicy Siennej i Podzamcza, do rzeki Bystrzycy i Czechówki od południa, aż po tzw. Białkowską Górę i cmentarz żydowski. Wobec zmian w układzie komunikacyjnym Lublina XIX wieku, tereny dzisiejszej Kalinowszczyzny uległy zaniechaniu, pozostawiając dawny trakt na uboczu. Dopiero w latach 60. XX wieku obszar ten zyskał nowe oblicze, stając się jedną z największych lubelskich dzielnic mieszkaniowych.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe