Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Symchy Wajsa

Kolekcja Symchy Wajsa

Kolekcja fotografii przekazanych Ośrodkowi „Brama Grodzka - Teatr NN” przez Symchę Wajsa – działacza społecznego, członka zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie i niezastąpionego działacza na rzecz historii lubelskich Żydów, stanowi bezcenne świadectwo zagłady – od obrazów przedstawiających początek funkcjonowania getta lubelskiego, do jego likwidacji 16 marca 1924 roku – początku jednej z największych zbrodni w historii Europy – Akcji „Renihardt” zagłady społeczności żydowskiej Generalnego Gubernatrostwa, rozszerzonej na inne okupowane przez Niemców europejskie państwa.

Czytaj więcej

Kolekcja Waldemara Szeflera

Kolekcja Waldemara Szeflera

Waldemar Szefler urodził się w 1952 roku w Lublinie. Kolekcja przedstawionych przez niego fotografii opowiada rodzinną historię związaną z majątkiem Węglin, w czasach dwudziestolecia międzywojennego i drugiej wojny światowej.

Czytaj więcej

Kolekcja Genowefy i Kazimierza Zamojskich

Kolekcja Genowefy i Kazimierza Zamojskich

Kazimierz Zamojski urodził się 11 maja 1929 roku w Gołębiu, wsi położonej między Puławami a Dęblinem, jako drugi syn Emilii (z domu Rułka) i Józefa Zamojskiego. Niniejsza kolekcja fotografii przedstawia życie rodziny Zamojskich czasów dwudziestolecia międzywojennego i drugiej wojny światowej na lubelskiej wsi.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe