Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Joanny Krupskiej

Kolekcja Joanny Krupskiej

Joanna Krupska urodziła się w 1959 r. w Warszawie. Jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zawodowo związana z pedagogiką specjalną. Prezes Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus". W 2014 r. za działalność społeczną została uhonorowana Krzyżem Kawaleryjskim Orderu Odrodzenia Polski. Prywatnie wdowa po poległym w katastrofie lotniczej z 2010 r. ministrze Januszu Krupskim. Kolekcja przedstawionych przez nią fotografii opowiada niezwykłą historię rodzinną, związaną z działalnością opozycyjną jej męża.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe