Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Marianny Jarosz-Krasnodębskiej

Kolekcja Marianny Jarosz-Krasnodębskiej

Marianna Jarosz – Krasnodębska urodziła się w 1923 r. w Piaskach. W czasie drugiej wojny światowej była członkinią Armii Krajowej. Podczas okupacji jej rodzina zaangażowała się w pomoc żydom z okolicznego getta. Niniejsza kolekcja fotografii przedstawia historię rodziny odznaczonej Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe