Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Jadwigi Maliszewskiej

Kolekcja Jadwigi Maliszewskiej

Jadwiga Maliszewska ( z domu Drozdowska) urodziła się w 1926 roku w Gródku. W 1938 roku wraz z rodzicami i czworgiem rodzeństwa zamieszkała w podlubelskich Zemborzycach. Podczas drugiej wojny światowej jej rodzina z narażeniem życia przechowywała w swoim domu żydowskie dziecko znajomego lubelskiego szklarza – Polę Fajnraizen.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe