Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja rodziny Guri

Kolekcja rodziny Guri

Materiały archiwalne pochodzące ze zbiorów rodziny Guri przekazane na potrzeby projektu wydawniczego Ida Gliksztejn „Pamiętnik z czasów wojny. Lublin, wrzesień 1939 – styczeń 1943”. Celem projektu było wydanie tekstu wspomnień dotyczących okresu II wojny światowej, przede wszystkim obejmującej wydarzenia jakie miały miejsce w lubelskim getcie sporządzonych przez Idę Gliksztejn (1905-1997).

[ENG] From the Guri Family collection

The archival documents presented below come from the collection of the Guri Family and were made available for the purposes of the editorial project entitled: Ida Glickstein’s Wartime Diary: Lublin, September 1939 – January 1943. The project was aimed at publishing the full text of Ida Glicksten’s (1906-1997) account of the wartime period, in which particular emphasis was put on the events taking place in the Lublin ghetto.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe