Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Józefa Kligera

Kolekcja Józefa Kligera

Józef Kliger urodził się w w 1948 r w Lublinie. Dzieciństwo spędził z rodzicami i bratem przy ulicy Lubartowskiej 47. W latach młodzieńczych był związany ze szkołą podstawową nr 23 oraz liceum im. Zamoyskiego. Doświadczony wydarzeniami marca 1968 r. wyjechał z Polski. Aktywnie uczestniczył w działalności Żydowskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego. Kolekcja zgromadzonych przez niego fotografii nawiązuje do powojennych losów lubelskiej społeczności żydowskiej.

Czytaj więcej

Kolekcja Nimroda Ariava

Kolekcja Nimroda Ariava

Nimrod Ariav (dawniej Szulem Cygielman) urodził się w 1926 r. w Lublinie, gdzie wraz z rodzicami i bratem bliźniakiem mieszkał przy ul. Nowej 17. Podczas drugiej wojny światowej był członkiem Armii Krajowej. Walczył w Powstaniu Warszawskim m. in. na Starym Mieście, gdzie został poważnie ranny. Niniejsza kolekcja fotografii stanowi cząstkę niezwykłej historii człowieka doświadczonego przez czas wojny.  

 

Czytaj więcej

Słowa kluczowe