Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Flugplatz

Flugplatz

Flugplatz to potoczna nazwa obozu pracy utworzonego w Lublinie przez okupacyjne władze niemieckie na terenie przedwojennego lotniska – stąd jego nazwa (Flugplatz po niemiecku znaczy lotnisko). Przed wojną mieściła się tam Lubelska Wytwórnia Samolotów, która powstała w 1936 roku po upaństwowieniu wcześniejszych Zakładów Mechanicznych E. Plage i T. Laśkiewicz.   

Czytaj więcej

Kolekcja Wandy Brzyskiej

Kolekcja Wandy Brzyskiej

Wanda Brzyska (z domu Szteyn) urodziła się w 1931 r. w Grodnie. Naukowo związana z chemią. W 1974 r. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Jest profesorem zwyczajnym UMCS, gdzie w latach 1980 – 1981 pełniła funkcję prorektora, następnie prodziekana Wydziału Matematyczno – Fizyczno – Chemicznego (1984 – 1987). Od 1994 r. pełni funkcję redaktora III Oddziału Lubelskiego Towarzystwa Chemicznego, a od 1997 r. wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W 1998 r. otrzymała "Medal za zasługi dla Politechniki Rzeszowskiej", a także Nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego III stopnia.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe