Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Agnieszki Pawluczuk

Kolekcja Agnieszki Pawluczuk

Agnieszka Pawluczuk (z domu Mazurek) urodziła się w 1973 roku w Lublinie. Dzieciństwo spędziła w domu rodzinnym przy ulicy Leśnej. Ukończyła szkołę podstawową nr 1 przy ulicy Kunickiego, a następnie Liceum Ekonomiczne im. A. i J. Vetterów. Rodzinna historia Agnieszki Pawluczuk związana jest z działalnością jej dziadka Wiktora Tkaczuka, który w latach powojennych prowadził cukiernię przy Krakowskim Przedmieściu 72.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe