Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kościół pobernardyński w Lublinie

Kościół pobernardyński w Lublinie

Dawny zespół klasztorny bernardynów z kościołem pw. Nawrócenia Św. Pawła jest położony w śródmieściu Lublina, na południe od placu Wolności, przy ulicy Dolnej Panny Marii 4 / Bernardyńskiej 5.

 

Czytaj więcej

Ulica Bernardyńska

Ulica Bernardyńska

Ulica Bernardyńska wzięła swoją nazwę od znajdującego się w tym miejscu dawnego zespołu klasztornego bernardynów, z kościołem pw. Nawrócenia Św. Pawła.

Czytaj więcej

Kolekcja Marii Lizut-Skwarek

Kolekcja Marii Lizut-Skwarek

W 2011 roku do Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" trafiły fotografie ze zbiorów rodzinnych Marii Lizut-Skwarek. Wśród nich prawdziwą sensację wywołały nieznane wcześniej zdjęcia Lublina sygnowane nazwiskiem Józefa Czechowicza. 

 

Czytaj więcej

Ulica Dolna Panny Marii

Ulica Dolna Panny Marii

Ulica Dolna Panny Marii wzięła swoją nazwę od położonej nieopodal ulicy Panny Marii (obecnie ulica Narutowicza), biegnącej w sąsiedztwie klasztoru brygidek i kościoła pw. Panny Marii Zwycięskiej. Poniżej ulicy Panny Marii, wokół terenu zajmowanego przez zakon brygidek, biegła droga, która została nazwana Dolną Panny Marii. Po II wojnie światowej ulicy nadano nazwę Podgrodzie. W 1990 roku przywrócono jej historyczną nazwę.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe