Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dawny kościół sióstr bernardynek w Lublinie  

Dawny kościół sióstr bernardynek w Lublinie  

Dawny kościół sióstr bernardynek w Lublinie, pod wezwaniem św. Piotra Apostoła, znajduje się między ulicami Królewską i Bernardyńską, stąd jego podwójny adres: Królewska 9/Bernardyńska 14a. Świątynia jest częścią dawnego zespołu klasztornego bernardynek, który do XIX wieku zajmował znaczny obszar po wschodniej stronie obecnej ulicy Bernardyńskiej. 

Czytaj więcej

Ulica Bernardyńska

Ulica Bernardyńska

Ulica Bernardyńska wzięła swoją nazwę od znajdującego się w tym miejscu dawnego zespołu klasztornego bernardynów z kościołem pw. Nawrócenia Św. Pawła.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe