Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Genowefy i Kazimierza Zamojskich

Kolekcja Genowefy i Kazimierza Zamojskich

Kazimierz Zamojski urodził się 11 maja 1929 roku w Gołębiu, wsi położonej między Puławami a Dęblinem, jako drugi syn Emilii (z domu Rułka) i Józefa Zamojskiego. Niniejsza kolekcja fotografii przedstawia życie rodziny Zamojskich czasów dwudziestolecia międzywojennego i drugiej wojny światowej na lubelskiej wsi.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe