Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Józefa Brzozowskiego

Kolekcja Józefa Brzozowskiego

Józef Brzozowski urodził się w w 1917 r w podlubelskim wówczas Czechowie. W młodości pracował jako pomocnik w gospodarstwie swoich rodziców. W wieku 16 lat rozpoczął karierę wojskową. Początkowo należał do organizacji paramilitarnej " Krakusy", aby następnie służyć w Korpusie Ochrony Pogranicza w rejonie Zamojskim. Brał udział w walkach Kampanii Wrześniowej. Podczas niemieckiej okupacji ukrywał się, unikając aresztowania. Kolekcja fotografii przedstawia historię rodziny Brzozowskich w czasach dwudziestolecia międzywojennego, okupacji niemieckiej, aż po lata powojenne.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe