Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Barbary Magdaleny Rzączyńskiej - Guzówka

Kolekcja Barbary Magdaleny Rzączyńskiej - Guzówka

Majątek ziemski Guzówka słynął niegdyś z hodowli koni. Początkowo gospodarstwo należało do ordynacji rodziny Zamoyskich, następnie zarządzała nim rodzina Starnawskich. W 1935 r. majątek przeszedł na własność Józefa Kiełczewskiego, który zmodernizował dwór nadając mu charakter wysoko prosperującego gospodarstwa rolnego. W czasie drugiej wojny światowej posiadłość ta, stała się miejscem schronienia dla żołnierzy Armii Krajowej.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe