Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Jerzego Lewczyńskiego dialog z XXI wiekiem”

„Jerzego Lewczyńskiego dialog z XXI wiekiem”

24 stycznia 2019 roku w Galerii NN miał miejsce wernisaż wystawy zdjęć Jerzego Lewczyńskiego (1924-2014) z archiwalnych negatywów Artysty, wybranych i odbitych przez Dorotę Mościbrodzką. Otwarcie wystawy poprzedziło spotkanie w Sali Czarnej Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”, z udziałem Lucjana Demidowskiego, przyjaciela Jerzego Lewczyńskiego, i Doroty Mościbrodzkiej, autorki projektu „Jerzego Lewczyńskiego dialog z XXI wiekiem – bogactwo spuścizny”. Spotkanie prowadziła Joanna Zętar.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe