Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Bernarda Nowaka

Kolekcja Bernarda Nowaka

Kolekcja zdjęć przedstawiona przez Bernarda Nowaka jest próbą udokumentowania podziemnej działalności Janusza Rucińskiego. W latach osiemdziesiątych, w piwnicy domu przy ul. Nowogródzkiej prowadził on drukarnię związaną z Niezależnym Lubelskim Ruchem Wydawniczym. Miejsce to, wiele razy zagrożone było dekonspiracją. Piwnica, w której drukowano niezależne wydawnictwa przetrwała do dziś i jak wspomina autor zdjęć: "W każdej chwili, gdy zajdzie taka potrzeba możemy zejść do podziemia."

Czytaj więcej

Słowa kluczowe