Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jan Magierski

Jan Magierski

Jan Magierski – urodzony w 1936 roku w Lublinie. Nauczyciel akademicki, fotograf, znawca historii fotografii lubelskiej, drukarz konspiracyjny NZSS „Solidarność”. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego. Laureat ogólnopolskiej Nagrody Honorowej im. Fryderyka Kremsera za najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie fotografii krajoznawczej. W swojej twórczości oprócz fotografii krajoznawczej Jan Magierski zajmuje się fotografią pejzażową oraz dokumentalną. W roku 1961 Jan Magierski należał do Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego. W latach 1966–1972 był prezesem Fotoklubu Zamek, w którym działało wielu znanych później fotografów lubelskich, m.in. Lucjan Demidowski i Stefan Kiełsznia. Zmarł 31 marca 2021 roku w Lublinie.

Czytaj więcej

Stanisław Jacek Magierski

Stanisław Jacek Magierski

Stanisław Jacek Magierski – urodził się w 1904 roku w Lublinie, zmarł w 1957 roku, tamże. Z wykształcenia farmaceuta, z zamiłowania muzyk i fotograf. Jedna z czołowych postaci lubelskiego środowiska fotograficznego w okresie międzywojennym. Współzałożyciel Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego. W czasie okupacji, pod pseudonimem Jacek II, był czynnym członkiem podziemia. Od 1943 roku pełnił funkcję zastępcy dowódcy Biura Informacji i Propagandy Okręgu Lubelskiego AK.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe