Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Henryki Heinzdorf

Kolekcja Henryki Heinzdorf

Henryka Heinsdorf urodziła się 7 grudnia 1937 r. w Lublinie. Wczesne dzieciństwo spędziła w domu rodzinnym przy Krakowskim Przedmieściu. Po wybuchu drugiej wojny światowej, wraz z matką wyjechała do Warszawy, gdzie pozostała do końca 1944 r. Powojenne losy zaprowadziły ją m.in. do Łodzi, gdzie studiowała w Wyższej Szkole Muzycznej. W 1957 r. wyjechała do Izraela, a następnie do Paryża, gdzie zamieszkała u swojej ciotki – pisarki Anny Langfus.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe