Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego powstała na początku lat 50. Już przed wojną w pobliżu obecnego zakładu w Świdniku istniało lotnisko, dlatego właśnie tam po wojnie umieszczono wytwórnię produkującą dawniej samoloty i motocykle, a obecnie helikoptery. Fabryka ta, stałą się jednym z głównych miejsc związanych z wydarzeniami Lubelskiego Lipca 1980. Świdnik zapoczątkował falę protestów, która w ciągu kilkunastu dni, przeszła przez ponad 150 zakładów w regionie. 

Czytaj więcej

Handel w PRL

Handel w PRL

Polityka handlowa PRL w ramach gospodarki centralnie planowanej przeistoczyła handel, codzienny element życia społecznego w państwach o zrównoważonym rynku, w zjawisko niezwykłe, pełne ludzkich dramatów i wszechobecnego absurdu. W wyniku nieodpowiedniej polityki wytwórczej i handlowej władz PRL, ograniczony dostęp do podstawowych artykułów życia codziennego zmusił społeczeństwo do opracowania i koordynowania "rytuału" handlu. Codziennością stały się kolejki, komitety kolejkowe i kolejkowi stacze.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe