Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Flugplatz

Flugplatz

Flugplatz to potoczna nazwa obozu pracy utworzonego w Lublinie przez okupacyjne władze niemieckie na terenie przedwojennego lotniska – stąd jego nazwa (Flugplatz po niemiecku znaczy lotnisko). Przed wojną mieściła się tam Lubelska Wytwórnia Samolotów, która powstała w 1936 roku po upaństwowieniu wcześniejszych Zakładów Mechanicznych E. Plage i T. Laśkiewicz.   

Czytaj więcej

"Hartwig: Miasto niezapomniane"

"Hartwig: Miasto niezapomniane"

13 sierpnia 2021 roku w Galerii NN miało miejsce otwarcie wystawy "Hartwig: Miasto niezapomniane", złożonej ze zdjęć autorstwa Edwarda Hartwiga i towarzyszących im fragmentów tekstów Julii Hartwig. Wystawa została przygotowana w związku z przypadającą w 2021 roku setną rocznicą urodzin poetki.

 

Czytaj więcej

„Jerzego Lewczyńskiego dialog z XXI wiekiem”

„Jerzego Lewczyńskiego dialog z XXI wiekiem”

24 stycznia 2019 roku w Galerii NN miał miejsce wernisaż wystawy zdjęć Jerzego Lewczyńskiego (1924-2014) z archiwalnych negatywów Artysty, wybranych i odbitych przez Dorotę Mościbrodzką. Otwarcie wystawy poprzedziło spotkanie w Sali Czarnej Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”, z udziałem Lucjana Demidowskiego, przyjaciela Jerzego Lewczyńskiego, i Doroty Mościbrodzkiej, autorki projektu „Jerzego Lewczyńskiego dialog z XXI wiekiem – bogactwo spuścizny”. Spotkanie prowadziła Joanna Zętar.

Czytaj więcej

„Memu Miastu” Robert Pranagal

„Memu Miastu” Robert Pranagal

20 listopada 2019 roku w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” miała miejsce prezentacja albumu fotograficznego „Memu Miastu” Roberta Pranagala. W spotkaniu wzięli udział współautorzy publikacji: Lucjan Demidowski, Grażyna Lutosławska, Robert Pranagal oraz Joanna Zętar. Prezentacja albumu była połączona z otwarciem w Galerii NN wystawy zdjęć Roberta Pranagala, na której zobaczyć można oryginalne, ręcznie robione odbitki, do tej pory jeszcze nieprezentowane.

Czytaj więcej

Aktualności: 24.01.2020 „Jerzego Lewczyńskiego dialog z XXI wiekiem” - otwarcie wystawy

Aktualności: 24.01.2020 „Jerzego Lewczyńskiego dialog z XXI wiekiem” - otwarcie wystawy

Pracownia Ikonografii Ośrodka "Brama Grodzka Teatr NN"  zaprasza na wernisaż wystawy zdjęć Jerzego Lewczyńskiego (1924-2014), wybranych z archiwalnych, nieznanych powszechnie negatywów Artysty, odbitych przez Dorotę Mościbrodzką. Otwarcie wystawy poprzedzi spotkanie z udziałem Lucjana Demidowskiego, przyjaciela Jerzego Lewczyńskiego, i Doroty Mościbrodzkiej, autorki projektu „Jerzego Lewczyńskiego dialog z XXI wiekiem – bogactwo spuścizny”.

Czytaj więcej

W kadrze: Hartwig

W kadrze: Hartwig

25 października 2019 roku w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” miało miejsce spotkanie „Poza kadrem - historia fotografii w Lublinie”. Podczas spotkania zaprezentowano najnowszy numer czasopisma „Scriptores” pt. „Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839-1939” oraz nowy serwis internetowy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” poświęcony lubelskiej fotografii. Dopełnieniem spotkania było otwarcie wystawy zdjęć Edwarda Hartwiga w reaktywowanej Galerii NN.  

Czytaj więcej

Aktualności: 20.11.19. „Memu Miastu” - prezentacja albumu i otwarcie wystawy

Aktualności: 20.11.19. „Memu Miastu” - prezentacja albumu i otwarcie wystawy

Album fotografii pt. „Memu Miastu” to zwieńczenie trwającego ponad dwa lata projektu o tym samym tytule. Zawiera on 101 fotografii będących osobistym upamiętnieniem roli Lublina w historii odzyskania niepodległości i cofnięciem się w czasie do miasta z okresu międzywojnia. Fotografiom Roberta Pranagala towarzyszy opowiadanie „Wiatr miejski” autorstwa Grażyny Lutosławskiej, słowo wstępne Lucjana Demidowskiego, wprowadzenie Jolanty Męderowicz, a także rys historii lubelskiej fotografii międzywojnia napisany przez Joannę Zętar. Wszystkie teksty zostały również przetłumaczone na język angielski.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe