Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica 1 Maja

Ulica 1 Maja

Budowa linii Kolei Nadwiślańskiej w drugiej połowie XIX wieku wymagała zmian komunikacyjnych w przestrzeni miejskiej. W 1876 roku wytyczono w Lublinie drogę łączącą Śródmieście z dworcem kolejowym, ulokowanym na przedmieściach Piaski. Trasa ta, prowadziła od mostu na Bystrzycy (dawny Trakt Bychawski), aż do nowo powstałej stacji kolejowej. Powstanie kolei zdeterminowało rozwój lubelskiego przedmieścia przekształcając je w pełnoprawną miejską dzielnicę przemysłową.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe