Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Jadwigi Błażejewicz

Kolekcja Jadwigi Błażejewicz

Jadwiga Błażejewicz (z domu Skolimowska) urodziła się w 1925 roku w Surhowie. Młodość spędziła w gospodarstwie rodzinnym – majątku Surhów, który od 1932 r. był dzierżawiony przez jej ojca Zygmunta Skolimowskiego. Niniejsza kolekcja fotografii przedstawia obraz rodziny ziemiańskiej początku XX wieku.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe