Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

15 lipca 1964 roku – Wystawa fotografii Michaiła Trachmana

15 lipca 1964 roku – Wystawa fotografii Michaiła Trachmana

15 lipca 1964 roku w Pałacu Morskich (ówcześnie Wojewódzki Ośrodek Propagandy Partyjnej) otwarto wyjątkową wystawę fotografii, która przypomniała mieszkańcom Lublina o wydarzeniach sprzed 20 lat. Była to retrospekcja twórczości fotografa przybyłego w 1944 roku do Lublina wraz z Armią Czerwoną – Michaiła Trachmana, propagandzisty, korespondenta wojennego Agencji Prasowej „Nowosti”. Na wystawie znalazły się zdjęcia, które Trachman wykonał podczas wyzwolenia Lublina w lipcu 1944 roku. Fotografie te zostały zaprezentowane szerszej publiczności w 1966 roku w albumie Wydawnictwa Lubelskiego „Dwa Spotkania” poświęconym m.in. Lublinowi z lipca 1944 roku oraz początku lat 60. XX wieku – fotograficznym wspomnieniom autora.

Czytaj więcej

Willa Globocnika

Willa Globocnika

Willa przy ulicy Boczna Lubomelskiej 4/6 w Lublinie jest nazywana willą Globocnika. Nazwa ta wynika z faktu, że w czasie II wojny światowej, gdy budynek został zajęty przez władze niemieckie, mieszkał w nim Odilo Globocnik, szef SS i policji w dystrykcie lubelskim. Faktycznie dom, zbudowany jeszcze przed wybuchem wojny, należał do rodziny Haberlau i Łobarzewskich. 

Czytaj więcej

Słowa kluczowe