Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Andrzeja Namioty

Kolekcja Andrzeja Namioty

Andrzej Namiota urodził się w 1955 roku w Lublinie. Z zamiłowania jest muzykiem, kompozytorem i autorem tekstów. Z wykształcenia nauczycielem muzyki. Koncertował w wielu lubelskich zespołach takich jak „Targowisko”, „Remiza” i „ Lubelska Baszta”. Wielokrotnie występował w chórze Teatru Muzycznego. Od najmłodszych lat jest związany z lubelską dzielnicą LSM.

Czytaj więcej

Czuby

Czuby

Pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku w Lublinie przystąpiono do opracowania projektu zagospodarowania terenów folwarcznych zwanych niegdyś Rurami Bonifraterskimi. Charakterystyczną zabudowę podmiejską, bogatą w lessowe wąwozy i tereny rolne z biegiem lat przekształcono w największą lubelską dzielnicę mieszkaniową.

Czytaj więcej

Dzielnica Czuby - Lublin Jacka Mirosława

Dzielnica Czuby - Lublin Jacka Mirosława

Wśród zdjęć Jacka Mirosława, wykonanych w ramach pracy fotoreportera, znajdują się również fotografie nowo powstających, w latach 70. XX w., lubelskich dzielnic mieszkaniowych. Przykładem mogą być zdjęcia osiedla Czuby na terenie dawnych Rur Bonifraterskich. 

Czytaj więcej

Słowa kluczowe