Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Cmentarze w Lublinie

Cmentarze w Lublinie

Słowo cmentarz pochodzi od greckiego kojmeterjon, oznaczającego miejsce pochówku zmarłych. Nazwa ta została zapożyczona przez Rzymian, którzy zlatynizowali ją do formy coemeterium. Łacińska nazwa trafiła do języka polskiego po przyjęciu chrześcijaństwa i z czasem przyjęła powszechnie używaną formę cmentarz

Czytaj więcej

Rocznica zbrodni katyńskiej – marsz NZS

Rocznica zbrodni katyńskiej – marsz NZS

Niniejsza kolekcja fotografii autorstwa Marka Tischnera – fotografa współpracującego z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów – przedstawia unikalne wydarzenie, jakim był marsz upamiętniający rocznicę zbrodni katyńskiej zorganizowany przez lubelskich studentów 11 kwietnia 1989 roku. Pochód manifestujący ukrywane przez władze komunistyczne wydarzenie przeszedł ulicami Lublina, od placu Marii Curie-Skłodowskiej, na cmentarz przy ulicy Lipowej, gdzie upamiętniono ofiary zbrodni wojennej.

Czytaj więcej

Kolekcja Nimroda Ariava

Kolekcja Nimroda Ariava

Nimrod Ariav (dawniej Szulem Cygielman) urodził się w 1926 r. w Lublinie, gdzie wraz z rodzicami i bratem bliźniakiem mieszkał przy ul. Nowej 17. Podczas drugiej wojny światowej był członkiem Armii Krajowej. Walczył w Powstaniu Warszawskim m. in. na Starym Mieście, gdzie został poważnie ranny. Niniejsza kolekcja fotografii stanowi cząstkę niezwykłej historii człowieka doświadczonego przez czas wojny.  

 

Czytaj więcej

Słowa kluczowe