Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Stanisława Gołofita

Kolekcja Stanisława Gołofita

Stanisław Gołofit urodził się w 1909 r. w podbełżyckim Wzgórzu. Od wczesnych lat zajmował się pracą na roli. Uczestniczył w walkach kampanii wrześniowej służąc w Trzecim Pułku Artylerii Lekkiej w Zamościu. W swoich wspomnieniach zwraca uwagę na obraz bełżyckiej społeczności żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego tworzącej wielokulturowe miasteczko - Sztetl . Niniejsza kolekcja fotografii przedstawia życie mieszkańca przedwojennej miejscowości.

Czytaj więcej

Kolekcja Nimroda Ariava

Kolekcja Nimroda Ariava

Nimrod Ariav (dawniej Szulem Cygielman) urodził się w 1926 r. w Lublinie, gdzie wraz z rodzicami i bratem bliźniakiem mieszkał przy ul. Nowej 17. Podczas drugiej wojny światowej był członkiem Armii Krajowej. Walczył w Powstaniu Warszawskim m. in. na Starym Mieście, gdzie został poważnie ranny. Niniejsza kolekcja fotografii stanowi cząstkę niezwykłej historii człowieka doświadczonego przez czas wojny.  

 

Czytaj więcej

Kolekcja Marianny Turek

Kolekcja Marianny Turek

Marianna Turek (z domu Wiślińska) urodziła się w 1937 r w Konopnicy. Wojenne losy jej rodziny związane są z działaniem rodziców: Stanisława i Heleny Wiślińskich, którzy z narażeniem życia postanowili zaopiekować się nowo narodzonym dzieckiem swoich żydowskich sąsiadów.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe