Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Barbary Magdaleny Rzączyńskiej - Guzówka

Kolekcja Barbary Magdaleny Rzączyńskiej - Guzówka

Majątek ziemski Guzówka słynął niegdyś z hodowli koni. Początkowo gospodarstwo należało do ordynacji rodziny Zamoyskich, następnie zarządzała nim rodzina Starnawskich. W 1935 r. majątek przeszedł na własność Józefa Kiełczewskiego, który zmodernizował dwór nadając mu charakter wysoko prosperującego gospodarstwa rolnego. W czasie drugiej wojny światowej posiadłość ta, stała się miejscem schronienia dla żołnierzy Armii Krajowej.

Czytaj więcej

Kolekcja Barbary Magdaleny Rzączyńskiej - Dzbenin

Kolekcja Barbary Magdaleny Rzączyńskiej - Dzbenin

Barbara Magdalena Rzączyńska dzieciństwo spędziła w majątku rodzinnym w podlubelskim wówczas Dzbeninie. Dwór został wybudowany w 1911r. z inicjatywy Wincentego Słupskiego. W latach dwudziestych XX wieku przeszedł na własność Edmunda Rzączyńskiego – naczelnego dyrektora browarów rodziny Vetterów. Od 1925r. Dwór pełnił rolę letniej rezydencji. Podczas drugiej wojny światowej stanowił schronienie dla mieszkańców i przyjaciół rodziny Rzączyńskich.

Czytaj więcej

Kolekcja Barbary Magdaleny Rzączyńskiej - Sól

Kolekcja Barbary Magdaleny Rzączyńskiej - Sól

Rodzina Barbary Magdaleny Rzączyńskiej od początku XX wieku była związana z majątkiem w podbiłgorajskiej Soli. W 1910r. Józef Kiełczewski – dziadek Pani Magdaleny, został dzierżawcą, a następnie właścicielem 500 hektarowego gospodarstwa rolnego, którym zarządzał, aż do 1935 r., kiedy majątek przeszedł na własność jego zięcia Franciszka Rzączyńskiego. Kolekcja poniższych fotografii przedstawia obraz rodzinnego majątku ziemskiego czasu dwudziestolecia międzywojennego.

Czytaj więcej

Kolekcja Barbary Magdaleny Rzączyńskiej

Barbara Magdalena Rzączyńska urodziła się w 1941 r. w Lublinie w rodzinie o tradycjach ziemiańskich. Z wykształcenia jest polonistką. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego w lubelskich szkołach. Obecnie współpracuje z Muzeum Wsi Lubelskiej, oraz Oddziałem Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Niniejsze kolekcje fotografii przedstawiają losy rodzinnych majątków Rzączyńskich i Kiełczewskich od początku XX wieku.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe