Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Andrzeja Tomasza Badyoczka

Kolekcja Andrzeja Tomasza Badyoczka

Andrzej Badyoczek urodził się w 1930 roku w Lublinie. Dzieciństwo spędził w domu rodzinnym przy ulicy Sądowej. Pochodzi z rodziny czeskich imigrantów o tradycjach nauczycielskich. Jego dziadek był wieloletnim nauczycielem w szkole im. Stanisława Staszica. Ojciec Andrzeja Badyoczka pracował w lubelskim kuratorium oświaty. Niniejsza kolekcja fotografii przedstawia obraz rodziny Badyoczków, związanych z lubelskim Śródmieściem.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe