Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Niemiecka okupacja Lublina – kolekcja Andresa Rumpa

Niemiecka okupacja Lublina – kolekcja Andresa Rumpa

Siedemnastego września zbliżające się od strony Kraśnika wojska niemieckie stanęły pod Lublinem. Wobec bohaterskiej obrony na obrzeżach miasta, Niemcy rozpoczęli ostrzał artyleryjski połączony z nalotami lotniczymi, które dopełniły obraz zniszczeń dokonanych w pierwszych dniach wojny. Rankiem 18 września oddziały niemieckie wkroczyły do Lublina. Dla mieszkańców miasta rozpoczął się czas pięcioletniej niemieckiej okupacji. W sierpniu 2021 roku do Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” trafiły zdjęcia z okresu II wojny światowej, przekazane przez mieszkającego w Niemczech Andresa Rumpa. Fotografie pochodzą ze zbiorów dziadka darczyńcy, który podczas wojny w latach 1941 - 1942 służył w jednostce technicznej Wehrmachtu stacjonującej na terenie Flugplatzu przy ulicy Wrońskiej w Lublinie. 

Czytaj więcej

Zdjęcia z przesiedleń ludności żydowskiej w 1941 roku

Zdjęcia z przesiedleń ludności żydowskiej w 1941 roku

W dniu 26 października 2012 roku do Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"  trafiło 5 zdjęć przedstawiających wydarzenia jakie miały miejsce w okresie Zagłady w Lublinie. Fotografie zostały przekazane do Ośrodka przez Pana Rajmunda Krzyżewskiego z Bielska-Białej wraz z informacją o okolicznościach ich pozyskania. Analiza zdjęć pozwala stwierdzić, że fotografie prawdopodobnie przedstawiają wysiedlenia Żydów z Lublina na prowincję. Wydarzenia te miały miejsce na początku marca 1941 roku. Żydowscy mieszkańcy Lublina byli przesiedlani do prowincjonalnych miejscowości, m.in.  Bełżyc, Bychawy, Lubartowa, Rejowca i Żółkwi. Akcją wysiedleńczą objęto przeważnie osoby starsze, kalekie, kobiety i dzieci. Akcja każdego dnia rozpoczynała się o godzinie 6 rano. Do niektórych miejscowości przesiedlenie odbywało się przy użyciu furmanek.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe