Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Strajk studentów UMCS - Kolekcja Marka Tischnera

Niniejsza kolekcja fotografii autorstwa Marka Tischnera przedstawia strajk okupacyjny studentów UMCS związanych z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. Protest ten, odbył się w dniach 29 – 30 maja 1989 roku i obejmował Wydział Nauk Humanistycznych UMCS.

Strajk NZS UMCS 29 maja 1989 roku
Strajk NZS UMCS 29 maja 1989 roku. Fot. Marek Tischner.

Strajk studentów UMCS - Kolekcja Marka Tischnera

 

 

Słowa kluczowe