Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Przemysł rolny

Skan negatywu, sygnatura 3370
Pracownica mleczarni podczas obsługi maszyny do butelkowania mleka

 

Zakłady drobiarskie

 

 

Skan negatywu, sygnatura 3370
Skan negatywu, sygnatura 3370

Mleczarnie

 

W tym roku pracują przy produkcji masła oraz rozlewie mleka i Śmietany. Zostali włączeni do poszczególnych brygad i traktowani są na równi ze stałymi pracownikami. Dotyczy to również zarobków, które miesięcznie kształtują się w granicach 20—22 tys. zł. Załoga mleczarni traktuje młodych z OHP po ojcowsku...