Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Plac Litewski

Krakowskie Przedmieście w Lublinie
Plac Litewski w Lublinie przed I wojną światową

 

Teraz, tutaj gdzie w tej chwili jest Plac Litewski, przed wojną, za czasów zaboru rosyjskiego był sobór, to znaczy była cerkiew rosyjska no i on po odzyskaniu niepodległości został zburzony, i nie pamiętam tylko jakie przeznaczenie było.

 

Gmach dawnego Pałacu Rządu Gubernialnego
Gmach dawnego Pałacu Rządu Gubernialnego

Widok z Placu Litewskiego w Lublinie. Fotografia
Widok z Placu Litewskiego w Lublinie. Fotografia

 

Święta narodowe były właśnie tam na Placu Litewskim. Na chodniku na środku, mniej więcej na środku jak Plac Litewski, to tam była zawsze trybuna wystawiana i tam się maszerowało jak były święta. I tam koło tej trybuny na krzesłach takich wygodnych siedzieli weterani sześćdziesiątego trzeciego roku, w czapkach rogatywkach granatowych, w takich płaszczach....

Święta państwowe i defilady - Kazimierz Jarzembowski - fragment relacji świadka historii

 

 

Defilada wojskowa na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie
Defilada wojskowa na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie

 

 

 

Demonstracja KPN na Placu Litewskim w Lublinie 11.04.1989 roku
Demonstracja KPN na Placu Litewskim w Lublinie 11.04.1989 roku