Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Manifestacja KPN w obiektywie Przemysława Jaśkiewicza

11 Kwietnia 1989 roku pod budynkiem rektoratu UMCS odbyła się manifestacja członków i sympatyków Konfederacji Polski Niepodległej – pierwszej antykomunistycznej partii założonej 1 września 1979 roku. Demonstrujący, wyposażeni w transparenty z hasłami niepodległościowymi przemaszerowali spod UMCS na Plac Litewski. Wydarzenie to, udokumentował Przemysław Jaśkiewicz.

Manifestacja KPN UMCS pod pominikiem M.C. Skłodowskiej w Lublinie
Manifestacja KPN UMCS pod pominikiem M.C. Skłodowskiej w Lublinie

 

Walka bez przemocy

 

Doszliśmy do wniosku, w myśl zasady walki bez przemocy stosowanej przez Ghandiego czy Martina Luthera Kinga, że będziemy cały czas przychodzili na Plac Litewski. Dzięki temu, że na oczach ludzi [milicja] będzie nas rozbijała, będziemy bicii aresztowani, mieliśmy nadzieję pozyskać zaufanie, współczucie i zaangażowania ze strony obserwatorów. Z początku ludzie byli bierni, lecz później liczyliśmy na nagłośnienie sprawy. Taki był nasz sposób działania. Był taki czas, że prawie codziennie wychodziliśmy na Plac Litewski i codziennie byliśmy rozbijani i wywożeni do aresztu. Działo się to regularnie.

 

Demonstracja KPN na Placu Litewskim w Lublinie 11.04.1989 roku
Demonstracja KPN na Placu Litewskim w Lublinie 11.04.1989 roku

 

Konfederacja Polski Niepodległej

 

KPN jest legalny i cały czas od momentu powstania był legalny. W Polsce za czasów PRL-u nie było żadnych przepisów dotyczących rejestracji partii politycznych. PZPR nie mogła sobie stworzyć przepisów, żeby się rejestrować. [...] w 1989 roku, było to samo. Nie było żadnych przepisów dotyczących rejestracji czy funkcjonowania partii politycznych. Na tej samej zasadzie nielegalne były na przykład Stronnictwo Demokratyczne, ZSL i PZPR.

 

Demonstracja KPN na Placu Litewskim w Lublinie 11.04.1989 roku
Demonstracja KPN na Placu Litewskim w Lublinie 11.04.1989 roku