Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lublin. Fotografia

Wynalazek fotografii w połowie XIX w. stworzył zupełnie nowe możliwości w opowiadaniu świata. Najdonioślejsze w tym wynalazku jest to, że w jakiś sposób zatrzymuje czas. Każda fotografia – po latach , staje się formą listu wysłanego do nas, którzy ją oglądają z przeszłości. Co chcieli nam powiedzieć ci co robili te zdjęcia. Jaką opowieść z czasów w których żyli do nas wysłali.

Dzięki fotografii człowiek stworzył potężne narzędzie do opowiadania o miejscu w którym żyje, o ludziach którzy go otaczają, o ważnych zdarzeniach, o codzienności.
Portal „Lublin. Fotografia” jest próbą odczytania i zrozumienia opowieści o Lublinie którą niosą ze sobą setki tysięcy fotografii zrobionych temu miastu i jego mieszkańcom w ciągu ostatnich 150 – lat. Czyli od chwili gdy wynalazek fotografii dotarł do Lublina.

Dzięki fotografiom możemy odpowiedzieć sobie na wiele prostych pytań jakie zawsze mamy wobec przeszłości. Jak wyglądali żyjący tu kiedyś ludzie. Jak wyglądało miasto z jego ulicami w centrum i na peryferiach.

Oczywiście na samym początku opowiemy Wam o narodzinach fotografii w Lublinie, o pierwszych zdjęciach jakie tu zrobiono, o pierwszych fotografiach. Wystarczy wejść na stronę „Początki lubelskiej fotografii”.

Twarzą każdego miasta jest jego panorama. Panoramy Lublina dzięki położeniu miasta mówią nam o jego charakterze i pokazują zachodzące zmiany w przestrzeni miasta. O tym wszystkim dowiesz się na stronie „Panoramy Lublina”.

Jeszcze inne spojrzenie na miasto dają nam fotografie zrobione z lotu ptaka (samolot, balon) czy też z jego najwyższych budowli (np. Wieża Trynitarska). Takie fotografie znajdziesz na stronie „Lublin z lotu ptaka”.

Kiedy jesteśmy w mieście szczególną uwagę zwracamy na jego najstarszą część - Stare Miasto (strona „Stare Miasto”) oraz na jego Śródmieście (strona „Śródmieście”). Pokazujemy też najważniejsze zabytki Lublina (strona „Zabytki Lublina”).

Pokażemy też jak wyglądała nieistniejąca już dzielnica żydowska (strona „Dzielnica Żydowska”).

Po drugiej wojnie światowej historia miasta przyśpiesza. Rodzi się nowy Lublin (strona Nowy Lublin) a w nim nowe dzielnice Lublina (strona „Dzielnice Lublina”) oraz Uniwersytetów (strona „Uniwersytet”), które zmieniają radykalnie obraz miasta. Towarzyszy temu wszystkiemu rozwój przemysłowego Lublina („Przemysł Lublina”).

Ale miasto to nie tylko jego zabytki, dzielnice, ulice. Atmosferę miasta tworzą przede wszystkim mieszkający w nim ludzie. Stąd strona „Mieszkańcy miasta”. Pokazujemy ich na ulicach, w ich mieszkaniach, w miejscach gdzie pracują, w szkołach i przedszkolach, szpitalach, więzieniach itp., itd. Pokazujemy dzieci, młodzież, dorosłych, starszych w charakterystycznych i typowych momentach dla każdego człowieka: narodziny, szkoła, praca, rodzina, święta, śmierć.

Lublin był miastem wielokulturowym. Obok Polaków żyli tu Żydzi ale też inne mniejszości: prawosławni, ewangelicy. Opowiemy o nich na stronie „Żyli z nami”.

Miasto to też dziejąca się w nim historia, która potrafi mieć dramatyczny wpływ na jego przestrzeń jak i mieszkańców. Historia lubelskiej fotografii rozpoczyna się w chwili gdy Lublin był w zaborze rosyjskim. Było to miasto gubernialne. Opowieść o tym Lublinie znajdziemy na stronie „Lublin do 1914 r.”. Kolejne „historyczne” strony w portalu „Lublin. Fotografia” to:

 • I wojna światowa
 • Odzyskanie niepodległości
 • Wojna polsko – rosyjska (1920)
 • Okres międzywojenny (1918 – 1939)
 • II wojna światowa
 • Wyzwolenie Lublina (1944)
 • 1944 – 1954
 • 1954 – 1970 (Gomułka)
 • 1970 0 1980 (Gierek)
 • 1980 – 1981 (Solidarność)
 • 1982 ( Wprowadzenie stanu wojennego)
 • 1982 – 1989
 • 1989 – 2000

Historię miasta opowiemy też poprzez historię jednej ulicy – Krakowskiego Przedmieścia (od Królewskiej do Placu Litewskiego). Będzie to strona „Krakowskie Przedmieście – historia jednej ulicy.”

Opowiadając o mieście, o jego historii i mieszkańcach wykorzystując fotografie nie można zapomnieć o tych którzy robili te zdjęcia, o fotografach (strona „Lubelscy Fotografowie”).  Na tej stronie zaprezentujemy sylwetki zawodowych fotografów działających w Lublinie, ich kolekcje. Natomiast na stronie „Lublin. Fotografia amatorska” pokażemy fotografów amatorów wraz ze zrobionymi przez nich zdjęciami.

Od lat trzydziestych XX wieku możemy mówić o tworzeniu się środowiska osób zainteresowanych fotografią. Powstało „Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne” , odbyła się pierwsza wystawa fotografii o Lublinie. O tym wszystkim i historii tego środowiska także w latach powojennych można dowiedzieć się na stronie „Lubelska Fotografia”. Tam też są dostępne informacje o wydanych albumach fotograficznych, wystawach, plenerach, audycjach radiowych i telewizyjnych z udziałem lubelskich fotografów, recenzjach ich zdjęć itp., itd.

Wraz z wynalazkiem fotografii zaczął rodzić się zupełnie nowy świat związany m. in z: sprzętem fotograficznym, sklepami z odczynnikami chemicznymi i z kliszami, ciemniami służącymi do wywoływania fotografii, studiami fotograficznymi z towarzyszącymi im atelierami, fotografiami na porcelanie itd.. O tym świecie – z perspektywy Lublina, opowiemy na stronie „Lublin. Świat Fotografii”.

Nasze najcenniejsze fotografie i inne materiały zaprezentujemy na stronie „Nasze skarby”.

Inne strony to:

 • „Życie kulturalne Lublina w fotografii”
 • „Codzienność PRL-u”
 • „Zdjęcia z historią”
 • „Kolekcje”

Tomasz Pietrasiewicz