Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Leksykon - Fotografia Alfabetycznie

A

Adolf Michael Benni (Benny) (1805-1855)
„Album fotograficzny widoków Lublina” (1874)
Aleksander Nowaczyński (1845–1873)
Aleksander Stepanow (1855­–1899)
Alter Kacyzne (1885-1941)
Andrzej Brzeziński (1944–2008)
Andrzej Płaczkowski (ok. 1842–1917?)
Andrzej Polakowski (ur. 1937)
Antoni R. Kłossowski (zm. ok. 1890)
Atelier „J. Ernst & L. Filtz”
Atelier „Sztuka”
Atelier „W. Grabowski”
Atelier „Wiktoria”
Atelier „Zofia” (XIX/XX wiek)

B

Bogdan Dziworski
Borys Chadzkielewicz (pocz. XX wieku)

C

Cezary Bagiński (1893–1957)
Chill Warman (początek XX wieku)
Czesław Dobrzelewski (XIX/XX wiek)

E

Edward Hartwig (1909–2003)
Edward Hartwig – bibliografia (wybór)
Edward Hartwig – fotograficy o Edwardzie Hartwigu
Edward Hartwig – fotografie z odbudowy Lublina w 1954 roku
Edward Hartwig – kalendarium albumów
Edward Hartwig – kalendarium wystaw
Edward Hartwig – kalendarium życia i twórczości
Edward Hartwig – krytycy o twórczości Edwarda Hartwiga
Edward Hartwig – o Lublinie
Edward Hartwig – o albumach fotografii
Edward Hartwig – o fotografii
Edward Hartwig – wspomnienia
Edward Hartwig – życiorys
Eliasz Funk (1886–ok. 1942)
Eliza Kwaśniewska (1935–1999)
Eliza Zinck (koniec XIX wieku)

F

Feliks Kaczanowski (1909–1984)
Fotografia lubelska
Fotografia lubelska - „Poemat o mieście Lublinie” 1933–2008
Fotografia lubelska - bibliografia
Fotografia lubelska – historia
Fotografia lubelska – kalendarium
Fotografia lubelska – zdjęcia opowiadane
Fotografia lubelska – zdjęcia z historią
Fotograficy związani z Lublinem
Fotoreportaż
Fotoreportaż lubelski
Franciszek Żeliński (ok. 1842–?)

H

Henryk Filipowicz (1842–po 1915)
Henryk Makarewicz (1917–1984)
Henryk Pod