Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja rodziny Guri

Materiały archiwalne pochodzące ze zbiorów rodziny Guri przekazane na potrzeby projektu wydawniczego Ida Gliksztejn „Pamiętnik z czasów wojny. Lublin, wrzesień 1939 – styczeń 1943”. Celem projektu było wydanie tekstu wspomnień dotyczących okresu II wojny światowej, przede wszystkim obejmującej wydarzenia jakie miały miejsce w lubelskim getcie sporządzonych przez Idę Gliksztejn (1905-1997).

Ida Gliksztejn jako pracownica Instytutu Jad wa-Szem
Ida Gliksztejn jako pracownica Instytutu Yad Vashem

 

Kamienica przy ulicy Grodzkiej 16 w Lublinie
Kamienica przy ulicy Grodzkiej 16 w Lublinie