Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Michała J. Kasprzaka

Michał Kasprzak urodził się w 1951 roku w Lublinie. Od 1970 roku jest związany z PKP, gdzie pracuje jako maszynista trakcji elektrycznej. W 1980 roku był czynnie zaangażowany w strajk lubelskich kolei w ramach wydarzeń Lubelskiego Lipca 1980. Michał Kasprzak jest autorem fotograficznej relacji z radzieckiej elektrowni atomowej w Nietiszynie, gdzie podczas wyborów do sejmu i senatu w czerwcu 1989 roku mieścił się zagraniczny punkt polskiej obwodowej komisji wyborczej.

Wybory czerwcowe w 1989 roku na terenie budowy Chmielnickiej Elektrowni Atomowej w Nietiszynie (ZSRR)
Wybory czerwcowe w 1989 roku na terenie budowy Chmielnickiej Elektrowni Atomowej w Nietiszynie (ZSRR)

 

4 czerwca 1989 r.

 

 

[...] w tym dniu, czwartego czerwca osiemdziesiątego dziewiątego roku byłem… w byłym Związku Radzieckim, na budowie eksportowej, to jest miasto Nietiszyn obok Równego. Tam Polacy budowali razem… z pracownikami miejscowymi elektrownie atomową. Ja tam byłem przez dłuższy czas fotografem budowy, dlatego mam troszeczkę pamiątek z tego dnia, spędziłem prawie cały dzień na… przy tej komisji wyborczej. Wszyscy poza granicami kraju to głosowaliśmy jak dobrze pamiętam na… okręg tak zwany Warszawa Śródmieście. Zresztą wszyscy, wszyscy poza granicami kraju, wszystkie komisje wyborcze które powstawały w ambasadach, w konsulatach na budowach to… [...] , podlegały pod ten okręg Warszawa Śródmieście.

Michał Kasprzak - fragment relacji świadka historii

 

 

Wybory pamiętam tylko w ten sposób że no społeczeństwo w jakiś sposób, zresztą i Solidarność sama, przecież wszyscy oficjalnie mówili że spodziewają się tam trzydziestu, dwudziestu paru procent… ludzi w sejmie, zresztą tak, tak było też w kontrakcie zapisane. Te wybory no w jakiś sposób wszystkich zaskoczyły. [...] Nie pamiętam który to już był dzień po wyborach czy pierwszy, czy drugi, ale chyba to już w poniedziałek podano wstępne wyniki, to był naprawdę szok dla wszystkich, dla wszystkich chyba Polaków na całym świecie rozsianych, przecież tam głosowali ludzie w ambasadach, w konsulatach i na budowach

Michał Kasprzak - fragment relacji świadka historii

 

 

 

[...] byłem uczestnikiem strajków lipcowych na Lubelszczyźnie, czynnym aktywnie, pojechałem tam w sumie przez przypadek na tą budowę, chociaż co niektórzy koledzy mi zarzucali…. Ze pojechałem do komuny, komunę budować, to jest inny temat. Wszyscy wiedzieliśmy że to jest szczególny dzień który, który zadecyduje o, o losach naszej Polski.

Michał Kasprzak - fragment relacji świadka historii

 

 

 

[...] kontakt z krajem miałem bardzo częsty bo, często jeździłem do Lublina [...] i w delegacje przyjeżdżałem, i przyjeżdżałem prywatnie, no cały czas widziałem to co się dzieje w Polsce, zresztą tam mieliśmy i telewizję Polską i radio Polskie, cały czas kontakt z krajem był bardzo dobry.

Michał Kasprzak - fragment relacji świadka historii