Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja Jerzego Krystosika

Niewiele wiadomo na temat fotograficznych zainteresowań Jerzego Krystosika. Z przekazów rodzinnych wiemy tylko, że interesował się fotografią i amatorsko wykonywał zdjęcia. Był zapewne jednym z wielu amatorów fotografii, robiących okazjonalnie zdjęcia dla własnej przyjemności. Miejsce w historii lubelskiej fotografii zapewniła mu - pośmiertnie - niewielka seria dziewięciu zdjęć wykonanych w Lublinie na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku. Na wspomnianych zdjęciach widzimy utrwalone obrazy zniszczonej zabudowy Lublina wkrótce po zakończeniu walk o miasto. Fotografie nie były znane aż do 2010 roku, gdy po raz pierwszy ujrzały światło dzienne, udostępnione przez rodzinę Jerzego Krystosika Ośrodkowi "Brama Grodzka - Teatr NN".

Lublin 1944, zniszczony Ratusz przy placu Łokietka
Lublin 1944, zniszczony Ratusz przy placu Łokietka

Lato 1944

 

Zniszczenia w Lublinie podczas II wojny światowej najczęściej kojarzą się z widokiem zbombardowanego miasta we wrześniu 1939 roku i wyburzoną dzielnicą żydowską na Podzamczu, po likwidacji getta w 1942 roku. Znacznie rzadziej wspomina się o zniszczeniach spowodowanych walkami o Lublin w lipcu 1944 roku.

 

 

Fotografie autorstwa Jerzego Krystosika, wykonane dosłownie kilka dni po zakończeniu walk, przedstawiają ślady wojny w centrum miasta: spalone budynki przy ulicach Bernardyńskiej i Narutowicza, zniszczoną ulicę Kapucyńską z ruinami hotelu „Victoria”, skrzyżowanie ulic Zielonej i Staszica, z wypalonymi murami pałacu Czartoryskich i pozostałościami kina „Corso”; wreszcie widok na plac Łokietka z uszkodzoną, w wyniku ostrzału artyleryjskiego, Bramą Krakowską i ruinami Hotelu Centralnego, spalonego jeszcze we wrześniu 1939 roku. Osobne zdjęcie przedstawia tablicę poświęconą więźniom pomordowanym przez Niemców na Zamku i Majdanku, umieszczoną na murze przy Wzgórzu Zamkowym 6 sierpnia 1944 roku.