Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jesziwa (Jeszywas Chachmej Lublin)

Jesziwa – Jeszywas Chachmej Lublin, Uczelnia Talmudyczna albo Wyższa Uczelnia Rabinacka. Budynek usytuowany przy północnym krańcu ulicy Lubartowskiej, po jej wschodniej stronie. Położony w głębi posesji ograniczonej ulicami Lubartowską i Unicką. Front budynku zwrócony jest w stronę ulicy Lubartowskiej.

Jesziwa
Jesziwa w trakcie budowy. Fot. Abram Zylberberg (?)

 

Wyższa Szkoła Talmudyczna

 

Inicjatywa założenia w Lublinie wyższej szkoły talmudycznej powstała na zjeździe Żydów ortodoksyjnych w Wiedniu. Inicjatorem budowy był Meir Szapiro, który datki na budowę uczelni zbierał na całym świecie. Działkę pod budowę ofiarował lubelski przemysłowiec Samuel Eichenbaum. Budynek zaprojektował Agenor Smoluchowski w 1924 roku. Projekt został dostosowany do potrzeb jesziwy w 1928 roku. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego miała miejsce w 1924 roku. Uroczyste otwarcie nastąpiło 24 czerwca 1930 roku. Pierwszym rektorem był Meir Szapiro. W czasie II wojny światowej Niemcy urządzili w gmachu jesziwy szpital. Jesienią 1945 roku umieszczono tu Wydział Medyczny UMCS (przekształcony następnie w Akademię Medyczną). W 2003 r. budynek został zwrócony społeczności żydowskiej. Obecnie jest własnością Warszawskiej Gminy Żydowskiej, której podlega lubelska filia.

 

 

 

Kolekcja szklanych negatywów - Twarze nieistniejącego miasta 

 

Duży zbiór fotografii przedstawiających dawną Jesziwę znajduje się w kolekcji szklanych negatywów, znalezionych w 2010 roku na strychu kamienicy Rynek 4, na Starym Mieście w Lublinie. Fotograf - prawdopodobnie był nim Abram Zylberberg - uwiecznił nie tylko wygląd budynku, ale i moment uroczystego otwarcia Jesziwy. Na zdjęciach możemy zobaczyć także studentów i wykładowców Jesziwy, w tym samego Meira Szapiro.

 

Jesziwa
Otwarcie Jesziwy 24 czerwca 1930 roku. Fot. Abram Zylberberg (?)